Els estudis d’idiomes et permeten l’aprenentatge de llengües estrangeres. Aquests ensenyaments es poden fer: de manera regladaamb titulació oficial a les escoles oficials d’idiomes (EOI) i a l’Institut Obert de Catalunya (IOC); o de manera no reglada, com t’oferim a l’Espai. Aquests ensenyaments et preparen per l’accés a nivells professionalitzadors.

Amb l’ús de mètodes gramaticals i activitats lúdiques per a nens  i amb textos d’actualitat com a reforç linguistic per adults es desenvolupa l’aprenentatge de les llengües. Exercicis d’audició i conversa per a desenvolupar la comprensió oral.

Estimulem així, l’aprenentatge del nou idioma, amb mètodes dinàmics i participatius per a millorar el coneixement de la nova llengua i potenciar les capacitats de comunicació a través de la comprensió, la lectura, la conversa i l’escriptura. 

Idiomes que pots aprendre al nostre centre:

ANGLÈS, ALEMANY, ITALIÀ, BASC, RUS, FRANCÈS…

Classes individuals o en grups.