Reforç – Suport acadèmic i preparació d’exàmens de totes les assignatures ESO i Batxillerat

Adreçat a alumnes que necessiten ajuda per a superar amb èxit el curs es-colar, però també a alumnes amb bones capacitats i rendiment escolar que volen continuar millorant.

  • Treballem els hàbits d’estudi per que l’alumne sigui cada cop més autònom en la seva feina
  • Incorporem les tècniques d’estudi en el seu treball habitual perquè l’alumne les adquireixi i les incorpori de manera natural en la seva forma de treball diària
  • Ampliem els continguts dels currículums escolars de totes les assignatures
  • Fomentem i millorem la lectura, la lectoescriptura , la comprensió i la velocitat lectora
  • Motivem els alumnes en tot allò referent als seus estudis i la millora dels seus expedients

ESO, Ensenyament Secundari Obligatori

Impartim totes les assignatures i en tots els cursos d’aquesta primera etapa: ciències socials, geografia i història, llengua catalana, llengua castellana, mate-màtiques, anglès, biologia i geologia, física i química, informàtica, tecnologia …

Batxillerat Ciències i Tecnologia

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

Batxillerat Humanitats i Ciències socials

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.  A l’Espai pots triar les classes d’economia, economia de l’empresa i matemàtiques aplicades a les ciències socials.

Treball de Recerca

Cada alumne ha de triar un tema per fer un treball de recerca, que estarà tutoritzat per un professor, preferentment en el segon curs. Aquest treball, que és obligatori, contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca adient a aquest nivell d’estudis, capacitat que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.